The Terrestrial Aec - The Lion Goes From Mariele To Mariele.

Bra med motion

När det kommer till motion och hälsa så kanske man kommer med ursäkten att man inte har tid och att det inte går att få med allt som man vill för det handlar mer om att få en hjälp snarare än att bara gå till gymet. Men friskvård i Göteborg har faktiskt löst detta genom att man bjuder på medlemsavgiften för sina anställda och detta gör att man faktiskt får en riktigt bra deal på det som annars lätt glöms bort. Ja, man kanske inte inser vikten av detta och jag tycker att man faktiskt skall kunna göra det så snabbt som möjligt för att komma igång med träningen och inte bli tjock innan det.